Nabídka nemovitostí

Podrobné hledání
16.01.2014

Nový občanský zákoník

Popis

I když Nový občanský zákoník ke dni jeho účinnosti, tj. 1.1.2014 zrušil 238 právních předpisů a spolu s ním nabyly účinnosti i další nové zákony – Zákon o obchodních korporacích, Katastrální zákon, Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, Zákon o veřejných rejstřících, Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, atd. včetně prováděcích předpisů, které přinesly velkou řadu zásadních změn i pro oblast realitního trhu

 • zejména nové pojetí nemovitých věcí,
 • nová věcná práva zapisovaná do katastru nemovitostí,
 • nová pravidla pro zápisy práv do katastru nemovitostí,
 • novou předsmluvní povinnost prodávajícího,
 • změny v převodech členství v bytovém družstvu,
 • novou úpravu nájmu bytů, domů a prostor sloužících podnikání,
 • novou ochranu bydlení manželů a rodiny,

Nečekali jsme až legislativní změny nabydou účinnosti

 • již loňský rok jsme se na očekávané změny odpovědně připravili
 • připravili jsme patřičné změny do všech návrhů smluvních dokumentů týkajících se převodů vlastnického práva k nemovitým věcem a převodů družstevních podílů v bytových družstvech, pronájmů bytů a domů a prostor sloužících podnikání
 • proškolili jsme všechny spolupracující realitní makléře a hypoteční specialisty, včetně vlastní administrativní podpory
 • zohlednili v návrzích smluv i změny daňových předpisů a
 • vyškolili i naše finanční specialistky aby Vám mohly pomoci s vyplněním daňového přiznání k Dani z nabytí nemovitých věcí

My jsme připraveni společně s Vámi úspěšně Nový občanský zákoník v Novém roce aplikovat v praxi.