Nabídka nemovitostí

Podrobné hledání
19.04.2018

Návrat předkupního práva 2018

Od 1. ledna 2018 je znovu zavedeno zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu. Předkupním právem se rozumí závazek vlastníka spoluvlastnického podílu na nemovitosti nabídnout tento podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům v případě, že se ho rozhodne prodat nebo bezúplatně převést (např. darovat). Výjimkou jsou pouze převody spoluvlastnických podílů na osoby blízké.

Tato povinnost se kromě klasického spoluvlastnictví (například 1 rodinného domu, 1 pozemku) vztahuje i na spoluvlastníky nebytových jednotek (halových garáží) vymezených často jako podíly (garážová stání) na nebytové jednotce, na spoluvlastnické podíly na společných sklepech (kde sklepní kóji odpovídá podíl na nebytové jednotce sklepu) a rovněž na spoluvlastnické podíly na pozemcích okolo budovy, pokud se nejedná o tzv. funkčně související pozemky (kde musí být podíl převeden společně s jednotkou).

Tato povinnost se kromě klasického spoluvlastnictví (například 1 rodinného domu, 1 pozemku) vztahuje i na spoluvlastníky nebytových jednotek (halových garáží) vymezených často jako podíly (garážová stání) na nebytové jednotce, na spoluvlastnické podíly na společných sklepech (kde sklepní kóji odpovídá podíl na nebytové jednotce sklepu) a rovněž na spoluvlastnické podíly na pozemcích okolo budovy, pokud se nejedná o tzv. funkčně související pozemky (kde musí být podíl převeden společně s jednotkou).

Majitelů bytových jednotek se předkupní právo dotýká v případě, kdy prodávají byt např. spolu s garážovým stáním, které je tvořeno spoluvlastnickým podílem na nebytovém prostoru. To znamená, že ve společných garážích v domě mají právo k bytu, kterého jsou majiteli, používat i stání pro jedno či více aut.

Toto stání ale není součást bytu, oni jej tedy nevlastní, pouze se o plochu hromadné garáže dělí s ostatními majiteli bytů.

Zdroj: seznam.cz