Na odevzdání daňového přiznání máte čas zhruba dva týdny, posledním dnem (pokud nevyužíváte služeb daňového poradce) je 1. duben 2019. Při jeho vyplňování nezapomeňte zahrnout i daňové odpočty. Máte na ně nárok i v případě, že si platíte životní pojištění, doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění nebo splácíte hypotéku či úvěr ze stavebního spoření.

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Pokud si u některé z penzijních společností spoříte na důchod, můžete si od základu daně odečíst částku, kterou za rok naspoříte nad 12 tisíc korun, maximální odečet je 24 tisíc korun, a to v případě, že každý měsíc ukládáte alespoň tři tisíce korun. Ušetřit tak na daních můžete až 3600 korun. Počítají se ale jen vlastní vklady, ne vklady zaměstnavatele.

Životní pojištění

Na daňový odpočet máte nárok i v případě, že jste si uzavřeli soukromé životní pojištění. Od základu daně si tak můžete odečíst až 24 tisíc korun ze svých plateb za celý rok a ve výsledku tak ušetřit až 3600 korun.

„Pokud má klient více životních pojistek, může platby sčítat, ale maximálně do výše 24 tisíc korun,“ doplnil Dušan Šídlo ze společnosti Broker Trust.

Zároveň upozornil na podmínky, za kterých lze odpočet uplatnit. Je to možné pouze u smluv, u kterých je výplata pojistného sjednána nejdříve po pěti letech od jejich uzavření a nejdříve v měsíci, kdy dosáhne pojištěný 60 let. Zároveň ze smlouvy nesmí být umožněn průběžný výběr peněz. Smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou od pěti do 15 let musí mít pevně sjednanou pojistnou částku minimálně ve výši 40 tisíc korun, smlouvy sjednané nad 15 let pak minimálně 70 tisíc korun.

Hypotéky a úvěry ze stavebního spoření

Pokud splácíte úvěr na bydlení, můžete si od základu daně odečíst až 300 tisíc korun za loni zaplacené úroky. Jestliže úvěr trval jen část roku, lze za každý měsíc jeho trvání odečíst od daňového základu až 25 tisíc korun.

Pro uplatnění těchto odpočtů je podmínkou, abyste byli dlužníkem či spoludlužníkem, a abyste pořízenou (koupě či výstavba) nemovitost vlastnili a také v ní trvale bydleli.

V případě, že uplatníte daňový odpočet na úroky z úvěru, který jste čerpali kvůli koupi pozemku, musíte na něm do čtyř let od podpisu úvěrové smlouvy „papírově” zahájit stavbu nemovitosti, která bude sloužit k bytovým účelům. Jinak byste museli odečet zpětně dodanit.

Zdroj: novinky.cz