Nabídka nemovitostí

Podrobné hledání
04.02.2015

Co všechno se změnilo a změní u daně z nemovitosti?

Tak, jak se neustále mění česká legislativa, tak se mění i sazby nejrůznějších daní. Výjimkou není ani daň z nemovitosti. Ta prodělala největší změnu v roce 2014, kdy u ní byly v důsledku nově nabyté účinnosti nového občanského zákoníku změněny některé výpočty a koeficienty. Taktéž v roce 2015 čeká na daň z nemovitostí několik změn, které se právě letos v létě budou projednávat v poslanecké sněmovně.

 

Co zůstane u daně z nemovitosti v roce 2015 stejné?

Spousta nařízení ale zůstane u daně z nemovitosti v roce 2015 nezměněných. Například stále platí, že daň z nemovitosti musí její majitelé odvést do konce ledna 2015. Odvádět daň pak musí všichni ti, kteří letos získali novou nemovitost, nebo u nichž nastaly nějaké změny, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Co se však v roce 2014 změnilo, ale v roce 2015 zůstane stejné, je výpočet daně z nemovitosti.

Jak vypočítat daň z nemovitosti?

pocitani

S novým občanským zákoníkem totiž přišel naprosto nový způsob výpočtu daně z nemovitosti. Některým poplatníkům se tak naprosto změnil způsob stanovení daně, a tak museli podat nová či dodatečná přiznání. A v čem se výpočet tak radikálně změnil? Nyní se daň z nemovitosti vypočítává jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami, jakými jsou například druh nemovitosti, průměrná cena pozemku na metr čtvereční, zastavěná plocha, počet nadzemních podlaží, nebo počet obyvatel v obci, a koeficienty, které se taktéž s rokem 2014 na některých místech změnily. Výpočet zní poněkud komplikovaně, ale dá se jednoduše obejít zadáním všech parametrů do jedné z mnoha online kalkulaček, které v sekundě výpočet provedou. Pro příklad si uveďme, že vaše výměra pozemku ku příkladu činí 150 metrů čtverečních, jedná se o zemědělský pozemek, průměrná cena pozemku na metr čtvereční je 50 korun, zastavěná plocha je pouhých 10 metrů čtverečních, je zde pouze jedno nadzemní podlaží, počet obyvatel v obci se pohybuje mezi šesti a deseti tisíci a místní koeficient je na trojce. V takovémto případě bude daň z pozemku činit 57 korun a daň z nemovitosti 84 korun. Celkem finančnímu úřadu za daň z nemovitosti odvedete 141 korun, což je naprosto směšná částka. A takto můžete vypočítat daň pro naprosto všechny typy pozemků a druhů staveb.

V čem nastanou v roce 2015 změny?

dan-z-nemovitosti

Co ale všechny zajímá zajisté naprosto nejvíce, jsou změny, které by v roce 2015 měly nastat. V tuto

chvíli ještě není nic řečeno, takže se u daně z nemovitosti nemusí změnit nic, ale i všechno. Během léta by ale vláda měla schválit návrh novely zákona o dani z nemovitých věcí, kdy tato novela bude především reagovat na nejasnosti právní úpravy změněné od 1. ledna 2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Vláda by tento návrh měla schválit tak, aby mohlo být její prvé čtení zařazeno na program zářijové schůze Poslanecké sněmovny. Konkrétní změny budou známé až po schválení této novely.

Je daň z převodu nemovitosti to samé jako daň z nemovitosti?

V neposlední řadě zde musíme zmínit i daň z převodu nemovitostí. Jelikož taktéž prodělala s novým občanským zákoníkem spoustu změn, spousta lidí si tyto dvě daňové sazby plete a považuje za jednu jedinou. Nenechte se však zmýlit! Daň z převodu nemovitosti se platí, jak už je podle názvu zřejmé, jen při převodu nemovitosti například prodejem, a to do tří měsíců od změny vlastníka v katastru nemovitostí. Od začátku roku 2014 ji pak mohou platit obě zúčastněné strany, a to jak prodávající, tak i kupující. Ovšem pro kupujícího je to značně nevýhodná situace, kterou raději řeší sepsáním smlouvy například o tom, že když prodejce daň nezaplatí, bude muset kupci splácet jisté penále, nebo tím, že ještě před samotným převodem nemovitosti sepíšou obě strany smlouvu, ve které jasně určí, kdo bude daň nakonec platit. Kdežto daň z nemovitosti platí všichni, kteří jsou vlastníky nemovitosti, a to do konce ledna každého kalendářního roku.