Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

NAŠE SLUŽBY

Jak probíhá prodej nemovitosti s našimi spolupracovníky?
 

 • Váš Zprostředkovatel osobně navštíví Vaše nemovitosti a za Vaší přítomnosti vyhotoví fotodokumentaci. Během společného jednání Vám bude klást otázky týkající se stavu nemovitostí, např.: na použitý materiál při výstavbě, na plošné výměry, vytápění, případné vady a jiné.
 • Poté s Vámi dohodne cenu, kterou požadujete za prodej Vašich nemovitostí. Jednou z klíčových rolí spolupracovníka Amazing reality s.r.o. je pomoct adekvátně a sofistikovaně určit správnou prodejní cenu. Stěžejní je stanovit správnou částku od prvního dne, kdy ji Zprostředkovatel uvede na trh, protože období, kdy jsou inzerované nemovitosti nové a neokoukané, je pro jejich prodej nejpříhodnější.
 • Pro určení ideální prodejní ceny používají naši spolupracovníci srovnávací metodu. Zprostředkovatel pečlivě porovná Vaše nemovitosti s nemovitostmi, které jsou v dané lokalitě inzerované k prodeji, ale především s nemovitostmi, které se skutečně prodaly. Je potřeba také zohlednit stáří a stav Vašich nemovitostí, lokalitu, občanskou vybavenost v okolí, časovou osu prodeje a v neposlední řadě i aktuální situaci na realitním trhu. Pak Vám Zprostředkovatel předloží cenovou kalkulaci, vše řádné zdůvodní a nechá schválit.
 • Dále s Vámi dohodne výši jeho provize a po Vašem nastudování a schválení nabídne k podpisu Smlouvu o zprostředkování.
 • Váš Zprostředkovatel během 48 hodin připraví a zadá inzerci Vašich nemovitostí na stránky realitních serverů. Po předešlé dohodě, je možné Vaši zakázku inzerovat v tištěné inzerci, případně v okolí Vašich nemovitostí, nabídnout Vašim blízkým či vzdálenějším sousedům barevnou informační kartu Vašich nemovitostí s fotodokumentací (pouze u výhradního zprostředkování).
 • Zprostředkovatel zajišťuje se zájemci o Vaše nemovitosti fyzické prohlídky, kterých se osobně účastní. Jsou to zejména zájemci, kteří projevili vážný zájem o fyzickou prohlídku a byli již seznámeni se základními parametry Vašich nemovitostí. Zprostředkovatel domlouvá se zájemcem prohlídku vašich nemovitostí v co možná nejkratším časovém horizontu.
 • Má-li zájemce Vaše nemovitosti zájem zakoupit, podepíše se Zprostředkovatelem Dohodu o rezervaci a poskytnutí součinnosti, na základě které složí rezervační zálohu k rukám Zprostředkovatele, nebo na účet Zprostředkovatele. Složením rezervační zálohy, budou nemovitosti na dobu určitou rezervovány ve prospěch zájemce o koupi. V průběhu trvání Dohody o rezervaci a poskytnutí součinnosti, se zájemce zavazuje nemovitosti převézt na svoji osobu a řádně zaplatit kupní cenu. V dané lhůtě nesmí Zprostředkovatel rezervované nemovitosti nabízet k prodeji a jednat o prodeji s dalšími zájemci o koupi.
 • Naši spolupracovníci ve sféře finančnictví, zdarma zajistí nejvýhodnější úvěr (hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření), vyřízení veškerých formalit, navržení optimální varianty financování.
 • Spolupracující právní zástupci zajistí kompletní právní servis, (vyhotovení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, Kupní smlouvy, Nájemních smluv, Předávacích protokolů. Je-li potřeba, vyhotoví Smlouvu o zřízení či zrušení věcného břemene, Smlouvu o zápůjčce, Smlouvu o zřízení zástavního práva, a jiné).
 • Zprostředkovatel zajistí v ceně případu advokátní úschovu peněžních prostředků u renomované advokátní kanceláře. Advokát dle specifikace čerpání kupní ceny v Kupní smlouvě a Smlouvě o advokátní úschově uvolňuje kupní cenu na prodávajícími určené účty.
 • Zprostředkovatel zajistí podání návrhu na vklad vlastnického práva včetně veškeré potřebné dokumentace, na podatelnu příslušného katastrálního úřadu. Vlastnictví nemovitostí je následně převedeno v den, kdy katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva, a to se zpětnou platností ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva.
 • Zprostředkovatel se osobně účastní předání nemovitostí kupující straně, sepíše předávací protokol včetně stavu měřidel a počtu klíčů.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?